1. Nyitvatartás:

Októbertől májusig: kedd – péntek 9:00- 18:00 hétvégén 9:00-17.00
Júniustól  augusztusig: kedd – péntek 9.00 – 19.00 szombat 9.00-19.00
A lovarda hétfőn  mindig zárva tart, a lovak ilyenkor pihennek!
A csukott kapun nyitvatartási időben be lehet jönni!
A bejárati kaput kérjük szíveskedjenek visszacsukni az állatok biztonsága érdekében!

2. Bejelentkezés:

A lovardában lovaglás csak előzetes bejelentkezés alapján történhet.
Bejelentkezni Szabó Fruzsinál tudtok a 06 70 212 60 66-os telefonszámon a csütörtök kivételével
minden hétköznap 8-tól 14-ig, ezen kívüli időpontban elképzelhető, hogy a lovarda hivatalos ügyeinek intézése okán nem sikerül elérni, de minden esetben visszatelefonál legkésőbb este 9-ig!
Órát lemondani szintén a 06 70 212 60 66-os számon lehet. Amennyiben a szám nem elérhető, ha van mód, egy smsben kerüljön megírásra a lovas neve és időpontja. 24 órán belüli lemondás esetén az óradíjat meg kell téríteni.

3. Biztonsági előírások

3.1. A lovardában mindenki saját felelősségére tartózkodik!

3.2. A területen néhány állat (kutyák, macskák stb.) szabadon mozog, ezért felhívjuk a tisztelt vendégek, lovasok, szülők figyelmét, hogy az alapvető állattartási elveknek megfelelően kezeljék őket. A lovak, kutyák, és egyéb állatok megfelelő idomítottságáról gondoskodunk, de amennyiben nem megfelelően érintkeznek velük, a balesetekért nem vállaljuk a felelősséget!
Az állatokat úgy válogattuk össze, hogy alkalmasak legyenek a gyerekekkel való foglalkozáshoz, de ettől még állatok, így bármikor megriadhatnak és a szokásostól eltérően viselkedhetnek.

3.3. A lovarda területén hangoskodni, szaladgálni, zajt csapni, a lovak és egyéb állatok közelében hirtelen mozdulatot tenni tilos! Ha a lovak, egyéb állatok megriadnak, az balesetveszélyt okozhat!

3.4. A lovaglás, lóval foglalkozás közben történt balesetekért felelősséget a lovarda nem vállal!

3.5.  Kikötve lévő lovakhoz, csak a személyzet engedélyével és jelenlétében lehet odamenni! A kikötött lovakat etetni szigorúan tilos, mert összeverekedhetnek, és maguknak, a másik lónak, vagy a körülöttük lévő embereknek sérülést okozhatnak! Kérjük a lovakat, egyéb állatokat ne etessék semmivel! A lovak emésztési rendszere bonyolult és érzékeny, könnyen megbetegedhetnek. (Kivéve a lovász/oktató által engedélyezett jutalomfalat, pl. alma, répa vagy a lovas boltokban vásárolható jutalomfalatok)

3.6. Az olyan gyerekeket és felnőtteket, akik a lovaglással összeegyeztethetetlen ruházatban jelennek meg (szoknya, papucs, szandál, rövidnadrág) sajnos nem tudjuk lóra ültetni.

3.7. Tilos a lovarda területén szeszesitalt, illetve egyéb tudatmódosító szereket használni, illetve tilos alkohol-, illetve egyéb kábítószerek befolyásoltsága alatt lóra ülni! Lóra csak olyan személy ülhet, aki megfelelő fizikai, illetve mentális állapotban van. Ennek megítélése a lovasoktató hatásköre.

3.8. Kobak használata kötelező! 18 éves kor alatt ugróedzésen a gerincvédő kötelező!

3.9. Megkérjük a kedves szülőket, hogy az órákat ne zavarják meg hangos bekiabálással, illetve baleset esetén kérjük, tartózkodjanak a pályára való beszaladástól, mert ezzel a sajátjuk mellett a lovasok testi épségét is veszélyeztetik.

3.10. A lovon enni, inni, rágózni, dohányozni, telefonozni tilos!

3.11. A lovaglópályán csak a lovasok és az oktatók tartózkodhatnak!

3.12. A lovaglás veszélyes sport!  A lovak természetükből eredően menekülő zsákmányállatok, hirtelen hangra, mozdulatra megriadhatnak, megugorhatnak, elszaladhatnak, ekkor a hátukról leeső lovasok sérüléseket szenvedhetnek! Hasonló lehet a lovak reakciója méh, darázs, vagy bögölycsípés esetén is, illetve télen a fedeles lovarda tetejéről lecsúszó hó hangja is megijesztheti őket!
Ezeket a külső hatásokat sajnos nem tudjuk kiküszöbölni, ezért mindenki saját felelősségre lovagol!

4. A lovasfoglalkozásokra vonatkozó szabályok

4.1. A lovas köteles lovasórája előtt minimum 15 perccel megérkezni és az óra előtt kobakban, és egyéb szükséges felszereléseivel felszerelkezve várni az oktatója utasításait, illetve gyakorlott lovasok a beosztás megtekintése után, saját lován ellenőrizzék a felszereléseket, valamint állítsanak kengyelt!

4.2. A lovakat a lovasoktató osztja szét, a lovasok tudásszintjének, méretének megfelelően ügyelve a lehető legmegfelelőbb ló-lovas párosításra! Előzetes egyeztetés esetén is változhat a ló-lovas párosítás

4.3. A lovasok kötelesek a lovas oktató utasításait mindenkor és maradéktalanul betartani, különösen a lovasok sorrendjére, a jármódra, az irányváltoztatásokra vonatkozó utasításokat.

4.4. Lovaglás közben minden lovas felelős nemcsak a saját, hanem a többi lovas biztonságáért, ennek érdekében a lovaglás során törekednie kell arra, hogy saját mozgásával mások biztonságát ne veszélyeztesse.

4.5. A „HELYET KÉREK” kifejezést használva és a „SZABAD” választ megvárva lephetünk csak be a pályára.

4.6. Felüléshez, leszálláshoz, hevederhúzáshoz, kengyel állításhoz vagy megálláshoz a lovarda közepét kell használni!

4.7. A lovardai foglalkozások alatt elképzelhető, hogy bértartó, vagy lovat bérlő lovas is igénybeveszi a pályát, ilyenkor a „jobbkezek találkoznak” szabály érvényes, vagyis azonos jármódban egymással szemben érkező lovasok jobb oldalról haladjanak el egymás mellett. A magasabb jármódban közlekedő lovas a külső patanyomon lovagol, az alacsonyabb jármódban lévő lovas a belső patanyomon halad.

4.8. A futószáras óra időtartama 25 perc, az osztálylovaglás és egyéni oktatás időtartama 50 perc.  Az óra a lóra üléskor veszi kezdetét. A lovas késése esetén sajnos nem minden esetben van lehetőség végig tartani a 25, illetve 50 percet, mert az oktatók szoros időbeosztáshoz vannak kötve, ellenben a lovaglás díját változatlanul köteles a lovas kifizetni.


5. Egyéb

5.1. Kérjük szépen, hogy a lovarda által a lovaglóóra időtartamára biztosított felszereléseket a helyükre tegyék vissza!
5.2. A lovak, lovaglás előtt/utáni ápolása a szerszámok rendbetétele, a lovagló óra része!
5.3. Kérjük a látogatókat, hogy idegen állatot ne, vagy csak előzetes egyeztetés alapján hozzanak a lovardába!
5.4. A karámokat villanypásztor veszi körül, melynek érintése veszélytelen, de fájdalmat okoz! A karámokba/boxokba csak a személyzet engedélyével szabad belépni!
5.5. Kiskorú csak szülői/gondviselői hozzájárulással ülhet lóra.
5.6. A lovardában a figyelmeztető táblákra kihelyezett információkat/utasításokat mindenki köteles figyelembe venni/betartani.
5.7. Dohányozni az egész lovarda területén tilos, kivétel ez alól a kapu előtti dohányzásra kijelölt hely.
5.8. A lovarda területére alkoholt behozni/fogyasztani tilos, ez alól kivételt képzenek a lovarda által szervezett rendezvények!
5.9. A házirendet mindenki köteles elolvasni, és nyilatkozni, hogy saját felelősségre lovagol.
5.10. A területre való belépéssel a kapura kifüggesztett házirendet elfogadottnak tekintjük!
5.11. A lovardában a felszerelésekben, állatokban okozott kárt (sérülés költségét) a károkozó köteles megtéríteni.
5.12. A kiskorúak felügyelete minden esetben a szülő/kísérő kötelessége, a személyzet kizárólag a lovon töltött idő alatt tud ebben segítséget nyújtani.

5.13. A nyerges tárolót a lovardában lovaglók használhatják.
5.14. A lovagoltatáshoz használt nyergek tárolására szolgáló helyiségben mindig tartsunk rendet, a nyergeket, kantárokat precízen tegyük a helyükre, mindig mossuk le a zablát használat után.
5.15. A lóápoláshoz használt felszereléseket az erre kijelölt helyre tegyük vissza, ezeket ne hagyjuk az istállóban.

6. Baleset, sérülés esetén a legközelebbi orvosi ellátó hely:
Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ
1081 Budapest Fiumei út 17.

7. A házirend által nem szabályozott kérdésekben a Ptk.  vonatkozó jogszabályai az irányadók.

Facebook
YouTube
Instagram